agree

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈɡri/
Hoa Kỳ

Nội động từ[sửa]

agree nội động từ /ə.ˈɡri/

 1. Đồng ý, tán thành, bằng lòng, thoả thuận.
  to agree to a proposal — tán thành một lời đề nghị
  to agree with someone — đồng ý với ai
 2. Hoà thuận.
  they can't agree — họ không thể sống hoà thuận với nhau được
 3. Hợp với, phù hợp với, thích hợp với.
  this food does not agree with me — thức ăn này không thích hợp với tôi
 4. (Ngôn ngữ học) Hợp (về cách, giống, số...).

Ngoại động từ[sửa]

agree ngoại động từ /ə.ˈɡri/

 1. Cân bằng (các khoản chi thu...).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]