Bước tới nội dung

appreciate

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈpri.ʃi.ˌeɪt/
Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

appreciate ngoại động từ /ə.ˈpri.ʃi.ˌeɪt/

 1. Đánh giá.
 2. Đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu giá trị.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Thấy , nhận thức; sâu sắc.
  to appreciate the value of... — đánh giá đúng giá trị của...
  to appreciate the difficulties of the situation — thấy rõ hoàn cảnh khó khăn, đánh giá chung những khó khăn của tình hình
  to appreciate the necessity — thấy rõ được sự cần thiết
 4. Biết thưởng thức, biết đánh giá.
 5. Cảm kích.
  I greatly appreciate your kindness — tôi rất cảm kích lòng tốt của anh
 6. Nâng giá, tăng giá trị (của cái gì).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

appreciate nội động từ /ə.ˈpri.ʃi.ˌeɪt/

 1. Lên giá (hàng hoá... ), tăng giá trị.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)