dive

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

dive

 1. Sự nhảy lao đầu xuống (nước... ); sự lặn.
 2. (Hàng không) Sự đâm bổ xuống, sự bổ nhào xuống (máy bay).
 3. (Hàng hải) Sự lặn (tàu ngầm).
 4. Sự vụt biến mất, sự vụt lao biến đi.
 5. Sự thọc tay vào túi.
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Quán rượu chui (nơi lui tới của bọn vô lại... ).
 7. Chỗ ẩn náu (của bọn lưu manh).
 8. Cửa hàngtầng hầm (thường bán một số hàng đặc biệt).
  an oyster dive — cửa hàng bán sò ở tầng hầm

Nội động từ[sửa]

dive nội động từ

 1. Nhảy lao đầu xuống (nước... ); lặn.
 2. (Hàng không) Đâm bổ xuống, bổ nhào xuống (máy bay).
 3. (Hàng hải) Lặn (tàu ngầm).
 4. Lặn xuống thình lình, chìm xuống thình lình; vụt lao biến đi, vụt biến mất.
  to dive into the bushes — thình lình biến mất trong bụi rậm
 5. (+ into) Thọc tay vào (túi, nước... ).
  to dive into one's pocket — thọc tay vào túi
 6. (+ into) Chìm đắm vào, mải mê vào, đi sâu vào (công việc nghiên cứu cái gì... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)