further

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈfɜː.ðəʴ/ (Anh), /ˈfɝː.ðɚ/ (Mỹ)
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Tính từ[sửa]

further cấp so sánh của far

 1. Xa hơn nữa, bên kia.
  on the further side of the hill — ở phía bên kia của quả đồi
 2. Thêm nữa, hơn nữa.
  to need further help — cần thêm sự giúp đỡ
  one or two further details — một hay hai chi tiết thêm nữa
  till further notice — cho đến khi có yết thị mới

Phó từ[sửa]

further cấp so sánh của far

 1. Xa hơn nữa.
  to go further — đi xa hơn nữa
  it's not further than a kilometer from here — cách đây không đến một kilômét
 2. Thêm nữa, hơn nữa.

Thành ngữ[sửa]

 • to enquire further:
  1. Điều tra thêm nữa.
   I don't know any further — tôi không biết gì thêm nữa

Ngoại động từ[sửa]

further ngoại động từ

 1. Đẩy mạnh, xúc tiến; giúp cho.
  to further a movement — đẩy mạnh một phong trào

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]