hint

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

hint /ˈhɪnt/

 1. Lời gợi ý; lời nói bóng gió, lời nói ám chỉ.
  to drop (give) a hint — gợi ý, nói bóng gió
  a broad hint — lời ám chỉ khá lộ liễu
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Chút xíu, tí ti, dấu vết.
  not the slightest hint of... — không có một chút nào..., không có mảy may một dấu vết nào...

Ngoại động từ[sửa]

hint ngoại động từ /ˈhɪnt/

 1. Gợi ý nhẹ nhàng; nói bóng nói gió, nói ám chỉ.
  Gray skies hinting a possible snowfall — Bầu trời xám xịt là dấu hiệu có thể có một trận tuyết.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

hint nội động từ (+ at) /ˈhɪnt/

 1. gợi ý nhẹ nhàng, nói bóng gió, nói ám chỉ (đến cái gì).
  Large quantities of methane gas hint at the possibility of biological or geological activity on the Red Planet. — Lượng lớn khí mê-tan ám chỉ khả năng có hoạt động sinh học hay địa chất trên hành tinh Đỏ.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)