insist

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ɪn.ˈsɪst]

Động từ[sửa]

insist (+ on) /ɪn.ˈsɪst/

  1. Cứ nhất định; khăng khăng đòi, cố nài.
  2. Nhấn đi nhấn lại, nhấn mạnh (một điểm trong lập luận... ); khẳng định tính chất chính nghĩa của sự nghiệp mình.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]