leaf

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

leaf

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

leaf số nhiều leaves /li:vz/ /ˈlif/

  1. cây; (vàng, bạc... ).
    to be in leaf; to come into leaf — ra lá, mọc lá
  2. Tờ (giấy).
  3. Tấm đôi (tấm ván ở mặt bàn có thể bỏ đi hoặc lắp vào chỗ cho bàn to thêm).

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

leaf nội động từ /ˈlif/

  1. Trổ , ra .

Ngoại động từ[sửa]

leaf ngoại động từ ((thường) + through, over) /ˈlif/

  1. giở (sách).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]