nod

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈnɑːd/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

nod /ˈnɑːd/

 1. Cái gật đầu; sự cúi đầu (chào); sự ra hiệu, sự ra lệnh.
  to give a nod of assent — gật đầu bằng lòng (tán thành)
  to answer with a nod — trả lời bằng một cái gật đầu
  to give someone a nod — gật đầu (cúi đầu) chào ai
  to have someone at one's nod — có quyền sai khiến ai; có ai dưới quyền
 2. Sự gà gật.

Thành ngữ[sửa]

 • to be gone to the land of Nod:
  1. Buồn ngủ díp mắt lại, ngủ gà ngủ gật.
  2. (Từ lóng) .
   on the nod — chịu tiền
   to be served on the nod — ăn chịu
 • to nod something through: chấp thuận cái gì đó theo toàn bộ một thoả thuận mà không bàn luận gì (về các điều khoản riêng rẽ)

Động từ[sửa]

nod /ˈnɑːd/

 1. Gật đầu; cúi đầu (chào); ra hiệu.
  he nodded to show that the understood — anh ta gật đàu ra ý hiểu
  to nod to someone — gật đầu với ai; gật đầu chào ai
  to nod assent (approval); to nod "yes" — gật đầu bằng lòng (tán thành, đồng ý)
  to nod someone to go — ra hiệu cho ai đi đi
  to havve a nod ding acquaintance with someone — quen biết ai sơ sơ
  to have a nodding acquaintance with somesubject — biết qua loa về vấn đề gì
 2. Nghiêng, xiên.
  the wall nods to its fall — bức tường nghiêng đi sắp đổ
  colonialism nods to its fall — chủ nghĩa thực dân bước vào thời kỳ suy vong
 3. Đu đưa, lắc lư (chòm lá, chòm lông... ).
 4. Gà gật.
  ge sat nodding by the fire — hắn ngồi gà gật bên lò sưởi
 5. ý phạm sai lầm.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]