pause

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

pause /ˈpɔz/

 1. Sự tạm nghỉ, sự tạm ngừng.
 2. Sự ngập ngừng.
  to give pause to — làm cho (ai) ngập ngừng
 3. Sự ngắt giọng (trong khi đang nói, đang đọc); chỗ ngắt giọng, chỗ ngắt.
  the after a short pause, he resumed his speech — sau khi ngắt giọng một giây, ông ấy lại tiếp tục bài diễn văn của mình
 4. (Âm nhạc) Dấu dãn nhịp.

Nội động từ[sửa]

pause nội động từ /ˈpɔz/

 1. Tạm nghỉ, tạm ngừng.
 2. Chờ đợi; ngập ngừng.
 3. (+ upon) Ngừng lại.
  let us pause upon this phrase — chúng ta hãy ngừng lại ở nhóm từ này

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]