Bước tới nội dung

proceed

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /proʊ.ˈsid/
Hoa Kỳ

Nội động từ[sửa]

proceed nội động từ /proʊ.ˈsid/

 1. Tiến lên; theo đuổi; đi đến.
  to proceed to London — đi Luân-đôn
 2. Tiếp tục, tiếp diễn; tiếp tục nói.
  the story proceeds as follows — câu chuyện tiếp diễn như sau
  proceed with your work! — cứ làm tiếp việc của anh đi!
  lets's proceed to the next subject — chúng ta hãy chuyển sang vấn đề tiếp theo
 3. Làm, hành động.
  how shall we proceed? — chúng ta sẽ phải làm thế nào?
 4. Xuất phát, phát ra từ.
  our plan proceeded from the new development of the situation — kế hoạch của chúng ta xuất phát từ sự phát triển mới của tình hình
  sobs heard to proceed from the next room — tiếng khóc nghe từ phòng bên đưa lại

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]