profit

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈprɑː.fət/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

profit /ˈprɑː.fət/

 1. Lợi, lợi ích, bổ ích.
  to do something to one's profit — làm gì vì có lợi, làm gì vì thấy bổ ích cho mình
 2. Tiền lãi, lợi nhuận.
  to make a good profit on — kiếm được nhiều lãi trong (việc gì)
  a profit and loss account — bản tính toán lỗ lãi

Ngoại động từ[sửa]

profit ngoại động từ /ˈprɑː.fət/

 1. Làm lợi, mang lợi, có lợi.
  it profited him nothing — cái đó không có lợi gì cho nó cả

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

profit nội động từ /ˈprɑː.fət/

 1. (+ by) Kiếm lợi, lợi dụng.
  to profit by (from) something — lợi dụng cái gì
 2. Có lợi, có ích.
  it profits little to advise him — khuyên răn nó cũng chẳng ích gì

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /pʁɔ.fi/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
profit
/pʁɔ.fi/
profits
/pʁɔ.fi/

profit /pʁɔ.fi/

 1. Lời, lãi; lợi nhuận.
  Profits et pertes — lãi và lỗ
 2. Lợi.
  Envisager tout à son profit — làm gì cũng chỉ mưu lợi cho mình
 3. Sự bổ ích.
  Profit des études — sự bổ ích của học tập
  au profit de — vì lợi ích của, để giúp cho
  faire son profit de — lợi dụng
  mettre à profit — dùng cho có lợi
  tirer profit de — lợi dụng

Tham khảo[sửa]