reduction

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /rɪ.ˈdək.ʃən/

Danh từ[sửa]

reduction /rɪ.ˈdək.ʃən/

 1. Sự thu nhỏ, sự giảm bớt.
  reduction of armaments — sự giảm quân bị
 2. Sự giảm giá, sự hạ giá.
 3. Sự biến đổi (sang một trạng thái, hình thức kém hơn, thấp hơn).
  reduction to ashes — sự biến thành tro bụi
 4. Sự giáng cấp (một sĩ quan... ).
  reduction to the ranks — sự giáng cấp xuống làm lính thường
 5. Sự chinh phục, sự bắt phải đi đầu hàng.
 6. Bản thu nhỏ (bản đồ... ).
 7. (Y học) Sự chữa, sự (xương gây), sự nắn (chỗ trật khớp).
 8. (Hoá học) Sự khử.
 9. (Toán học) Sự rút gọn, phép rút gọn, phép quy về.
  reduction of a fraction — sự rút gọn một phân số
 10. (Kỹ thuật) Sự cán, sự dát; sự ép, sự nén.

Tham khảo[sửa]