struggle

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈstrə.ɡəl/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

struggle /ˈstrə.ɡəl/

 1. Sự đấu tranh; cuộc đấu tranh, cuộc chiến đấu.
  the struggle for independence — cuộc đấu tranh giành độc lập
  the struggle for existence — cuộc đấu tranh sinh tồn

Nội động từ[sửa]

struggle nội động từ /ˈstrə.ɡəl/

 1. Đấu tranh, chống lại.
  to struggle against imperialism — đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc
 2. Vùng vẫy, vật lộn, gặp khó khăn.
  the child struggled and kicked — đứa trẻ vùng vẫy và đạp
  to struggle for one's living — vật lộn kiếm sống
  to struggle with a mathematical problem — đánh vật với một bài toán
 3. Cố gắng, gắng sức.
  to struggle to express oneself — cố gắng diễn đạt, cố gắng phát biểu ý kiến (về một vấn đề gì)
 4. Di chuyển một cách khó khăn, len qua.
  to struggle through the crowd — len qua đám đông

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]