terminate

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈtɜː.mə.nət/

Ngoại động từ[sửa]

terminate ngoại động từ /ˈtɜː.mə.nət/

 1. Vạch giới hạn, định giới hạn.
 2. Làm xong, kết thúc, hoàn thành, chấm dứt.
  to terminate one's work — hoàn thành công việc

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

terminate nội động từ /ˈtɜː.mə.nət/

 1. Xong, kết thúc, chấm dứt, kết cục, kết liễu.
  the meeting terminated at 9 o'clock — cuộc mít tinh kết thúc vào hồi 9 giờ
 2. Tận cùng bằng (chữ, từ... ).
  words terminating in s’' — những từ tận cùng bằng s

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

terminate /ˈtɜː.mə.nət/

 1. Giới hạn.
 2. Cuối cùng, tận cùng.

Tham khảo[sửa]