Bước tới nội dung

witness

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈwɪt.nəs/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

witness /ˈwɪt.nəs/

 1. Sự làm chứng.
  to call someone to witness — gọi người nào ra làm chứng
 2. Bằng chứng, chứng cớ, bằng cớ; vật làm chứng; lời khai làm chứng.
  to bear witness to — làm bằng chứng cho
  in witness of — để làm bằng cho
 3. Người chứng kiến ((thường) eyes witness).
  the witness of an accident — người chứng kiến một tai nạn
 4. (Pháp lý) Nhân chứng, người làm chứng.
  witness for the defence — nhân chứng cho bên bị
 5. Người chứng nhận, người làm chứng (trong đn từ, tờ khai).

Ngoại động từ[sửa]

witness ngoại động từ /ˈwɪt.nəs/

 1. Chứng kiến.
  to witness an accident — chứng kiến một tai nạn
 2. Chứng tỏ, để lộ ra, nói lên.
  her place face witnessed her agitation — sắc mặt tái mét chứng tỏ cô ta bối rói
 3. (Pháp lý) Làm chứng cho.
  to witness the good intention of — làm chứng cho ý định tốt của
 4. chứng nhận.
  to witness a will — ký chứng nhận một tờ di chúc

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

witness nội động từ /ˈwɪt.nəs/

 1. Làm chứng.
  to witness for an accused person — làm chứng gỡ tội cho một người bị cáo
 2. Chứng thực.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]