Từ điển mở Wiktionary
Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán[sửa]

U+547D, 命
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-547D

[U+547C]
CJK Unified Ideographs
[U+547E]

Tra cứu[sửa]

Chuyển tự[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Danh từ[sửa]

  1. Vận số, vận mệnh, số phận.

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

mịnh, mạng, mạnh, mệnh, mình

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mḭ̈ʔŋ˨˩ ma̰ːʔŋ˨˩ ma̰ʔjŋ˨˩ mə̰ʔjŋ˨˩ mï̤ŋ˨˩mḭ̈n˨˨ ma̰ːŋ˨˨ ma̰n˨˨ mḛn˨˨ mïn˧˧mɨn˨˩˨ maːŋ˨˩˨ man˨˩˨ məːn˨˩˨ mɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mïŋ˨˨ maːŋ˨˨ majŋ˨˨ meŋ˨˨ mïŋ˧˧mḭ̈ŋ˨˨ ma̰ːŋ˨˨ ma̰jŋ˨˨ mḛŋ˨˨ mïŋ˧˧