Thành viên:Tildebot/Dời liên kết

Từ điển mở Wiktionary
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cần dời liên kết khỏi một số từ rất thông thường. Nhiều bài có vấn đề xử lý từ ghép như hơn một từ; sẽ giải quyết vấn đề này riêng.

Cũng có một số từ ghép mà PiedBot không bao giờ liên kết đến:

Các từ này có lẽ chỉ đến một trích dẫn bị bỏ vào cùng dòng với định nghĩa:

Xem thêm[sửa]