Thành viên:Tildebot/Cụm từ

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

FVDP: Sửa các lỗi đặt liên kết cho từ ghép. Tôi đã xong loạt đầu tiên, nhưng bạn cứ đề nghị thêm từ ghép mà tôi cần sửa, và tôi sẽ sửa nó không lâu.

Văn bản cũ Văn bản mới
100 percent.svg Đã sửa xong
ý kiến ý kiến
đầu tiên đầu tiên
ăn cướp ăn cướp
ô ô tô
ý nghĩa ý nghĩa
động vật động vật
ý định ý định
ý thức ý thức
ý nghĩ ý nghĩ
ý niệm ý niệm
động tác động tác
động động cơ
đánh bại đánh bại
đánh giá đánh giá
đo lường đo lường
đơn vị đơn vị
đánh thuế đánh thuế
điều kiện điều kiện
điều khiển điều khiển
địa địa lý
đồ thị đồ thị
điện toán điện toán
bắt đầu bắt đầu
vận động vận động
vận động viên vận động viên
vận động viên
hoạt động hoạt động
tự ý tự ý
tự ái tự ái
tự động tự động
lưu ý lưu ý
chú ý chú ý
đồng ý đồng ý
cố ý cố ý
hữu ý hữu ý
dụng ý dụng ý
tùy ý tùy ý
thiện ý thiện ý
di động di động
tọa độ tọa độ
độ vĩ độ
cường độ cường độ
mục đích mục đích
tương đương tương đương
phản ánh phản ánh
bản đồ bản đồ
đồ sơ đồ
biểu đồ biểu đồ
mật độ mật độ
quy định quy định
chuyển động chuyển động
chế độ chế độ
giúp đỡ giúp đỡ
điện tử điện tử
ảnh hưởng ảnh hưởng
điều chỉnh điều chỉnh
thái độ thái độ
tốc độ tốc độ
quan điểm quan điểm
nhất định nhất định
thay đổi thay đổi
âm nhạc âm nhạc
đồi bại đồi bại
trình độ trình độ
xun xoe xun xoe
bợ đỡ bợ đỡ
đơn thức đơn thức
xúc động xúc động
khích động khích động
kích động kích động
lay động lay động
rung động rung động
náo động náo động
tác động tác động
cảm động cảm động
bi ổ bi
mức độ mức độ
đề nghị đề nghị
phản đối phản đối
tuyệt đối tuyệt đối
quần áo quần áo
nhiệt độ nhiệt độ
hình ảnh hình ảnh
vấn đề vấn đề
khẳng định khẳng định
điển hình điển hình
đặc trưng đặc trưng
hành động hành động
địa vị địa vị
đồng thời đồng thời
ấn tượng ấn tượng
ích vô ích
50%.svg Đang sửa
00%.svg Chưa sửa
điện thoại điện thoại
đại vĩ đại
hình thành hình thành
hình thành
hình thành
xứng đáng xứng đáng
niên đại niên đại
hằng ngày hằng ngày
mục tin mục tin
ủy thác ủy thác

Xem thêm[sửa]