Bước tới nội dung

about

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

about /ə.ˈbɑʊt/

 1. Xung quanh, quanh quẩn, đây đó, rải rác.
  he is somewhere about — anh ta ở quanh quẩn đâu đó
  rumours are about — đây đó có tiếng đồn (về việc gì)
 2. Đằng sau.
  about turn! — đằng sau quay
 3. Khoảng chừng, gần.
  about forty — khoảng 40
  it is about two o'clock — bây giờ khoảng chừng hai giờ
 4. Vòng.
  to go a long way about — đi đường vòng xa

Thành ngữ[sửa]

 • about and about: (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Rất giống nhau.
 • to be about:
  1. Bận (làm gì).
  2. Đã dậy được (sau khi ốm).
  3. Có mặt.
 • about right:
  1. Đúng, đúng đắn.
  2. Tốt, được.

Giới từ[sửa]

about /ə.ˈbɑʊt/

 1. Về.
  to know much about Vietnam — biết nhiều về Việt Nam
  what shall we write about? — chúng ta sẽ viết về cái gì bây giờ?
 2. Quanh quất, quanh quẩn đây đó, rải rác.
  to walk about the garden — đi quanh quẩn trong vườn
 3. Xung quanh.
  the trees about the pound — cây cối xung quanh ao
 4. Khoảng chừng, vào khoảng.
  about nightfall — vào khoảng chập tối
 5. Bận, đang làm (gì... ).
  he is still about it — hắn hãy còn bận làm việc đó
  to go about one's work — đi làm
 6. Ở (ai); trong người (ai), theo với (ai).
  I have all the documents about me — tôi có mang theo đầy đủ tài liệu
  there's something nice about him — ở anh ta có một cái gì đó hay hay

Thành ngữ[sửa]

 • to be about to:
  1. Sắp, sắp sửa.
   the train is about to start — xe lửa sắp khởi hành
   man about town — tay ăn chơi, tay giao thiệp rộng
   what are you about? — anh muốn gì?, anh cần gì?
  2. (Từ hiếm, nghĩa hiếm) Anh đang làm gì đấy?
 • what about?: Xem What

Ngoại động từ[sửa]

about ngoại động từ /ə.ˈbɑʊt/

 1. Lái (thuyền... ) theo hướng khác.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Số ít about
/a.bu/
about
/a.bu/
Số nhiều about
/a.bu/
about
/a.bu/

about /a.bu/

 1. Đầu ghép, đầu mộng.

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]