agitate

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈæ.dʒə.ˌteɪt/

Ngoại động từ[sửa]

agitate ngoại động từ /ˈæ.dʒə.ˌteɪt/

 1. Lay động, rung động, làm rung chuyển.
 2. Khích động, làm xúc động, làm bối rối.
  I found him much agitated — tôi thấy anh ta rất bối rối (rất xúc động)
 3. Suy đi tính lại, suy nghĩ lung; thảo luận.
  to agitate a question in one's mind — suy đi tính lại một vấn đề trong óc
  the question had been agitated many times before — vấn đề đã được thảo luận nhiều lần trước đây
 4. Agitate for, against xúi giục, khích động (để làm gì, chống lại cái gì... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]