association

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˌsoʊ.si.ˈeɪ.ʃən/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

association (số nhiều associations) /ə.ˌsoʊ.si.ˈeɪ.ʃən/

 1. Sự kết hợp, sự liên hợp, sự liên kết; sự liên đới.
 2. Sự kết giao, sự giao thiệp.
 3. Sự liên tưởng.
 4. Hội, hội liên hiệp; đoàn thể, công ty.
  deed of association — điều lệ của một công ty trách nhiệm có hạn
 5. (Sinh vật học) Quần hợp.
 6. Môn bóng đá.

Đồng nghĩa[sửa]

môn bóng đá

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA : /a.sɔ.sja.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
association
/a.sɔ.sja.sjɔ̃/
associations
/a.sɔ.sja.sjɔ̃/

association gc /a.sɔ.sja.sjɔ̃/

 1. Sự kết hợp.
  Association de couleurs — sự kết hợp màu sắc
 2. Hội, hiệp hội.
  Adhérer à une association — gia nhập một hội
  Former une association professionnelle — lập một hiệp hội nghề nghiệp
  Les statuts d’une association — điều lệ của một hiệp hội
  Le bureau, le président et le trésorier d’une association — văn phòng, chủ tịch và thủ quỹ của một hiệp hội
 3. (Sinh vật học) Quần hợp.
  Association végétale — quần hợp thực vật
 4. (Triết học) Liên tưởng.
 5. (Toán học) Sự liên đới; sự kết hợp.

Trái nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]