by

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Từ đồng âm[sửa]

Giới từ[sửa]

by /ˈbɑɪ/

 1. Gần, cạnh, kề, bên.
  by the sea — gần biển
  to sit by someone — ngồi cạnh ai
 2. Về phía.
  North by East — hướng đông bắc, hướng bắc hơi lệch về phía đông
  South by Southwest — hướng nam-tây nam
 3. Qua, ngang qua, xuyên qua, dọc theo (chỉ hướng và chuyển động).
  to come by the fields not by the roads — đi xuyên qua các cánh đồng không dọc theo các con đường
 4. Vào lúc, vào khi, vào khoảng, vào quãng (chỉ thời gian).
  to attack by night — tấn công vào đêm
  to withdraw by daylight — rút vào lúc trời sáng
  by tomorrow — khoảng ngày mai
  by this time — vào lúc này
 5. Theo cách, bằng cách, theo từng.
  to rent the house by the year — cho thuê nhà theo từng năm
  to sell coal by the ton — bán hàng theo từng tấn một
  step by step — từng bước, dần dần
 6. Bằng, bởi, do.
  the streets are lighted by electricity — phố xá được thắp sáng bằng điện
  to travel by sea — đi du lịch bằng đường biển
  to send something by post — gửi vật gì bằng đường bưu điện
  by mistake — do lỡ, do nhầm
 7. Theo như, phù hợp với.
  by someone's leave — theo sự cho phép của ai
  by article 3 of the Treaty — theo điều 3 của hiệp ước
 8. Đến mức, đến khoảng.
  the bullet missed the target by two inches — viên đạn trượt mục tiêu khoảng hai insơ
 9. Trước.
  to swear by Almighty God that... — xin thề trước thượng đế là...

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

by /ˈbɑɪ/

 1. Gần.
  nobody was by — không có ai ở gần
 2. Qua.
  to hurry by — đi vội qua
 3. Sang một bên, ở bên; dự trữ, dành.
  to put (lay, set) something by — để cái gì sang một bên; để dành cái gì

Thành ngữ[sửa]

Tính từ[sửa]

by /ˈbɑɪ/

 1. (Như) Bye.

Tham khảo[sửa]