clap

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

clap /ˈklæp/

 1. tiếng vỗ, tiếng kêu vang, tiếng nổ vang (sét đánh).
  a clap of thunder — tiếng sét nổ
 2. Sự vỗ; cái vỗ.
  to give a clap on the shoulder — vỗ tay
 3. Tiếng vỗ tay.

Ngoại động từ[sửa]

clap ngoại động từ /ˈklæp/

 1. Vỗ.
  to clap one's hands — vỗ tay
  to clap someone on the shoulder — vỗ tay ai
  to clap the wings — vỗ cánh (chim)
 2. Vỗ tay (hoan hô ai).
  the audience clap ped the singer — thính giả vỗ tay khen người hát
 3. Đặt mạnh, ấn mạnh; đặt nhanh, ấn nhanh; đánh.
  to clap spurs to a horse — thúc mạnh gót đinh vào ngựa
  to clap a new tax on tea — đánh một thứ thuế mới vào trà
  to clap somebody to prison — tống ai vào tù

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

clap nội động từ /ˈklæp/

 1. Vỗ tay.
 2. Vỗ (cánh).
  its wings began to clap — cánh chim bắt đầu vỗ
 3. Đóng sập vào.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pa Kô[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

clap

 1. mối cánh.