code

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

code /ˈkoʊd/

 1. Bộ luật, luật.
  labour code — luật lao động
  code of honour — luân thường đạo lý
 2. Điều lệ, luật lệ, quy tắc; đạo (của một xã hội, của một giai cấp).
  the code of the school — điều lệ nhà trường
 3. , mật mã.
  a code telegram — bức điện viết bằng mật mã
  morse code — mã moóc

Ngoại động từ[sửa]

code ngoại động từ /ˈkoʊd/

 1. Viết bằng , viết bằng mật mã (bức điện).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
code
/kɔd/
codes
/kɔd/

code /kɔd/

 1. Bộ luật; luật.
  Code civil — bộ dân luật
  Code pénal — bộ hình luật
  Code de procédures civiles — luật tố tụng dân sự
  Code de la route — luật đi đường
 2. Quy tắc điều lệ.
  Code de la politesse — quy tắc lễ độ
 3. Đèn cốt (ở ô tô).
 4. Mật mã, ; hệ mật mã, từ điển mật mã.
  Code génétique — mã di truyền
  Code fonctionnel — mã nghiệp vụ
  Code autocorrecteur — mã tự chỉnh
  Code binaire — mã nhị phân
  Code biquinaire — mã nhị ngũ
  Code ternaire — mã cơ ba
  Code décimal — mã thập phân
  Code inverse — mã ngược
  Code numérique — mã chữ số
  avoir toujours le code en main — lợi dụng triệt để luật pháp
  être dans le code — hợp pháp

Tham khảo[sửa]