comment

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

comment

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

comment /ˈkɒm.ɛnt/

 1. Lời bình luận.
  to make comments on an event — bình luận một sự kiện
 2. Lời chú giải, lời chú thích, lời dẫn giải.
 3. Lời phê bình, lời chỉ trích.

Nội động từ[sửa]

comment nội động từ /ˈkɒm.ɛnt/

 1. Bình luận.
  to comment upon a text — bình luận một bài văn
 2. Chú thích, dẫn giải.
 3. Phê bình, chỉ trích.
  to comment on (upon) someone's behaviour — phê bình của người nào

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Phó từ[sửa]

comment /kɔ.mɑ̃/

 1. Thế nào, làm sao, theo cách nào.
  Comment travaillez-vous? — Anh làm việc thế nào?
  Comment peut-il vivre? — làm sao nó có thể sống được?
 2. Tại sao, vì lẽ gì.
  Comment ne m’a-t-on pas prévenu? — tại sao người ta không báo cho tôi biết trước

Thán từ[sửa]

comment /kɔ.mɑ̃/

 1. Lạ chưa!
  Comment! on plaisante et vous fâchez! — Lạ chưa! anh em đùa mà anh lại cáu à!
  et comment! — tất nhiên là thế!

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
comment
/kɔ.mɑ̃/
comment
/kɔ.mɑ̃/

comment /kɔ.mɑ̃/

 1. Cái thế nào.
  Le comment et le pourquoi — cái thế nào và cái tại sao

Tham khảo[sửa]