comment

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈkɒm.ɛnt/
Hoa Kỳ (California)

Danh từ[sửa]

comment /ˈkɒm.ɛnt/

 1. Lời bình luận.
  to make comments on an event — bình luận một sự kiện
 2. Lời chú giải, lời chú thích, lời dẫn giải.
 3. Lời phê bình, lời chỉ trích.
 4. Ý kiến.
 5. (Tin học) Lời chú thích (ẩn).

Nội động từ[sửa]

comment nội động từ /ˈkɒm.ɛnt/

 1. Bình luận.
  to comment upon a text — bình luận một bài văn
 2. Chú thích, dẫn giải.
 3. Phê bình, chỉ trích.
  to comment on (upon) someone's behaviour — phê bình của người nào

Chia động từ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

comment ngoại động từ

 1. (thường + out) (Tin học) Chú thích hóa (mã nguồn, văn bản); đưa vào lời chú thích; ẩn bằng lời chú thích.
  He kept commenting out more lines until the program would run. — Anh ấy cứ chú thích hóa thêm dòng tới lúc khi chương trình chạy được.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kɔ.mɑ̃/
 • Pháp (Paris)

Phó từ[sửa]

comment /kɔ.mɑ̃/

 1. Thế nào, làm sao, theo cách nào.
  Comment travaillez-vous? — Anh làm việc thế nào?
  Comment peut-il vivre? — làm sao nó có thể sống được?
 2. Tại sao, vì lẽ gì.
  Comment ne m’a-t-on pas prévenu? — tại sao người ta không báo cho tôi biết trước

Thán từ[sửa]

comment /kɔ.mɑ̃/

 1. Lạ chưa!
  Comment! on plaisante et vous fâchez! — Lạ chưa! anh em đùa mà anh lại cáu à!
  et comment! — tất nhiên là thế!

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
comment
/kɔ.mɑ̃/
comment
/kɔ.mɑ̃/

comment /kɔ.mɑ̃/

 1. Cái thế nào.
  Le comment et le pourquoi — cái thế nào và cái tại sao

Tham khảo[sửa]