corn

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

corn /ˈkɔrn/

 1. Chai (chân).

Thành ngữ[sửa]

 • one's pet corn: Chỗ đau.
 • to tread on someone's corns: Xem Tread

Danh từ[sửa]

corn /ˈkɔrn/

 1. Hạt ngũ cốc.
 2. Cây ngũ cốc.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Ngô, bắp ((cũng) Indian corn).
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) rượu ngô.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

corn ngoại động từ /ˈkɔrn/

 1. Muối bằng muối hột, muối (thịt... ).
  corn ed beef — thịt bò muối
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Viên thành hạt nhỏ.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Nuôi bằng ngô.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)