credit

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈkrɛ.dɪt/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

credit /ˈkrɛ.dɪt/

 1. Sự cho vay, cho thiếu, cho chịu.
  to buy on credit — mua chịu (mua nhưng trả tiền sau)
  to sell on credit — bán gối đầu, bán chịu
  to get/refuse credit — cho/không cho thiếu, không cho gối đầu
  to offer interest-free credit — cho vay không lãi
  Your credit limit is now £2000 — mức vay hiện thời là £2000
 2. Tiền cho vay, cho thiếu, cho chịu.
  The bank refused further credit to the company. — Ngân hàng từ chối cho công ti vay thêm
 3. Tiền có trong tài khoản.
  You have a credit balance of £250. — Tài khoản hiện có £250
 4. Số tiền chuyển khoản.
  a credit of £50 — chuyển khoản £50
  You'll be paid by direct credit into your bank account. — Chúng tôi sẽ chuyển khoản cho bạn
 5. Khoản tiền khấu trừ (trước khi bị thuế)
  a tax credit — khoản khấu trừ thuế
 1. Sự tin, lòng tin.
  to give credit to a story — tin một câu chuyện
 2. Danh tiếng; danh vọng, uy tín.
  a man of the highest credit — người có uy tín nhất
  to do someone credit; to do credit to someone — làm ai nổi tiếng
  to add to someone's credit — tăng thêm danh tiếng cho ai
 3. Nguồn vẻ vang; sự vẻ vang.
  he is a credit to the school — nó làm vẻ vang cho cả trường
 4. Thế lực, ảnh hưởng.
 5. Công trạng.
  to take (get) credit for; to have the credit of — hưởng công trạng về (việc gì)
 6. (Kế toán) Bên có.

Thành ngữ[sửa]

 • to give someone credit for:
  1. Ghi vào bên có của ai (một món tiền... ).
  2. Công nhận ai có (công trạng, đức tính gì).
 • to one's credit: dùng để chỉ cái gì đó đáng khen đã đạt được, đặc biệt là bất chấp khó khăn.

Ngoại động từ[sửa]

credit ngoại động từ /ˈkrɛ.dɪt/

 1. Tin.
  to credit a story — tin một câu chuyện
 2. Công nhận, cho là.
  to credit someone with courage — công nhận ai là can đảm
 3. (Kế toán) Ghi có; vào sổ bên có.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]