dab

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

dab ngoại động từ /ˈdæb/

 1. Đánh nhẹ, vỗ nhẹ, mổ nhẹ, nhẹ.
  to dab with one's finger — lấy ngón tay gõ nhẹ
 2. Chấm chấm nhẹ.
  to dab one's forehead with a handkerchief — chấm chấm nhẹ trán bằng khăn tay
  to dab paint on something — chấm nhẹ sơn lên vật gì
 3. (Kỹ thuật) Đột nhẹ.

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

dab /ˈdæb/

 1. Sự (cái) đánh nhẹ, sự (cái) mổ nhẹ.
 2. Sự chấm chấm nhẹ (mồ hôi, phấn); sự (cái) chấm nhẹ (sơn... ); sự thấm (bằng bọt biển... ).
  to give a picture a dab of paint — phết nhẹ sơn lên bức hoạ
 3. Miếng, cục (cái gì mềm).
  a dab of cheese — miếng phó mát
 4. Vết (mực, sơn).

Danh từ[sửa]

dab /ˈdæb/

 1. (Động vật học) Cá bơn.

Danh từ[sửa]

dab /ˈdæb/

 1. (Từ lóng) Tay giỏi, tay cừ, tay thạo.
  he is a dab at maths — hắn là tay giỏi toán

Tính từ[sửa]

dab /ˈdæb/

 1. (Từ lóng) Tài, giỏi, khéo, cừ; thạo.
  he is a dab hand at painting — hắn ta vẽ rất cừ

Tham khảo[sửa]

Tiếng Maay[sửa]

Danh từ[sửa]

dab

 1. lửa.