distance

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈdɪs.tənts/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

distance /ˈdɪs.tənts/

 1. Khoảng cách, tầm xa.
  beyond striking distance — quá tầm với tay đánh được
  beyond listening distance — quá tầm nghe thấy được
  within striking distance — trong tầm tay đánh được
  within listening distance — trong tầm nghe thấy được
 2. Khoảng (thời gian).
  at this distance of time — vào khoảng thời gian đó
  the distance between two events — khoảng thời gian giữa hai sự việc
 3. Quãng đường; (thể dục, thể thao) quãng đường chạy đua (dài 240 iat).
  to go part of the distance on foot — đi bộ một phần quãng đường
  to hit the distance — (thể dục, thể thao) chạy đua một quãng đường
 4. Nơi xa, đằng xa, phía xa.
  in the distance — ở đằng xa
  from the distance — từ đằng xa
 5. Thái độ cách biệt, thái độ xa cách; sự cách biệt, sự xa cách.
  to keep one's distance — giữ thái độ cách biệt
  to keep someone at a distance — không cho ai lại gần; giữ thái độ xa cách đối với ai
 6. (Hội họa) Cảnh xa (của một bức hoạ).
 7. (Âm nhạc) Khoảng cách (giữa hai nốt).

Ngoại động từ[sửa]

distance ngoại động từ /ˈdɪs.tənts/

 1. Để ở xa, đặtxa.
 2. Làm xa ra; làm dường nhưxa.
 3. Bỏ xa (trong cuộc chạy đua, cuộc thi... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /dis.tɑ̃s/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
distance
/dis.tɑ̃s/
distances
/dis.tɑ̃s/

distance gc /dis.tɑ̃s/

 1. Khoảng cách.
  Distance polaire — khoảng cách cực
  Distance focale — tiêu cự
  Distance de prise de vue — khoảng cách chụp hình
  Distance de projection — khoảng cách chiếu
  Distance entre deux lieux — khoảng cách giữa hai địa điểm
  Distance explosive de sûreté — khoảng cách an toàn (tránh) nổ
  Distance de tir — khoảng cách bắn
  Distance réglementaire d’arrêt — khoảng cách qui định dừng (tàu hoả)
  Une distance de dix ans entre deux événements — khoảng cách mười năm giữa hai sự kiện
  La distance qui sépare deux hommes de conditions différentes — khoảng cách giữa hai người có địa vị khác nhau
  à distance — cách xa
  Vous apprécierez mieux ce tableau à distance — đứng cách xa, anh sẽ đánh giá bức tranh này đúng hơn+ lùi về trước (một thời gian lâu)
  à distance, on juge mieux — lùi về trước, ta đánh giá đúng hơn+ từ xa
  Commande à distance — điều khiển từ xa
  de distance en distance — từng quảng; từng thời gian
  rapprocher les distances — xóa bỏ khoảng cách, xóa bỏ sự chênh lệch
  se tenir à distance — đứng cách xa; kính nhi viễn chi
  tenir à distance — không để lại gần, không cho gần gũi thân mật

Tham khảo[sửa]