floor

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

floor

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

floor /ˈflɔr/

 1. Sàn (nhà, cầu... ).
  dirt floor — sàn đất
 2. Tầng (nhà).
 3. Đáy.
  the ocean floor — đáy đại dương
 4. Phòng họp (quốc hội).
 5. Quyền phát biểu ý kiến (ở hội nghị).
  to give somebody the floor — để cho ai phát biểu ý kiến
  to take the floor — phát biểu ý kiến
 6. Giá thấp nhất.

Thành ngữ[sửa]

 • to cross the floor of the House: Vào đảng phái khác.
 • to mop the floor with someone: Mop.

Ngoại động từ[sửa]

floor ngoại động từ /ˈflɔr/

 1. Làm sàn, lát sàn.
  to floor a room with pine boards — lát sàn bằng ván gỗ thông
 2. Đánh (ai) ngã, cho (ai) đo ván.
 3. Làm rối trí, làm bối rối.
  the question floored him — câu hỏi làm anh ta rối trí không trả lời được
 4. Bảo (học sinh không thuộc bài) ngồi xuống.
 5. Vượt qua thắng lợi.
  to floor the paper — làm được bài thi

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]