groan

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɡroʊn/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

groan /ˈɡroʊn/

 1. Sự rên rỉ; tiếng rên rỉ.
 2. Tiếng lầm bầm (chê bai, phản đối... ).
  the groans of disapproval — tiếng lầm bầm phản đối

Nội động từ[sửa]

groan nội động từ /ˈɡroʊn/

 1. Rên rỉ, kêu rên (vì đau đớn thất vọng... ).
  to groan in pain — rên rỉ vì đau đớn
  to groan under (beneath, with) the yoke of the exploiters — rên siết dưới ách của bọn bóc lột
 2. Trĩu xuống, võng xuống; kĩu kịt (vì chở nặng).
  shelf groans with books — giá chất đầy sách nặng trĩu xuống
  the cart groaned under the load — chiếc xe kĩu kịt vì chở nặng

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]