protest

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

cuộc biểu tình; sự phản đối; giấu chứng
 • IPA: /ˈproʊ.ˌtɛst/
sự xác nhận long trọng
 • IPA: /prə'test/

Danh từ[sửa]

protest (số nhiều protests) /ˈproʊ.ˌtɛst/

 1. Cuộc biểu tình.
 2. Sự phản đối, sự phản kháng, sự kháng nghị; lời phản đối, lời phản kháng, lời kháng nghị.
  under protest — phản đối lại, kháng lại, vùng vằng; miễn cưỡng
  to pay a sum under protest — miễn cưỡng phải trả một món tiền; vừa trả một món tiền vừa phản kháng lại
 3. (Thương nghiệp) Giấy chứng (để làm chứng người nợ không chịu nhận hoặc trả ngân phiếu).
  protest for non-acceptance — giấy chứng nhận về sự không nhận (ngân phiếu...)
 4. Sự xác nhận long trọng, sự cam đoan, sự quả quyết, lời xác nhận long trọng, lời cam đoan, lời quả quyết.

Ngoại động từ[sửa]

protest ngoại động từ /ˈproʊ.ˌtɛst/

 1. Long trọng, xác nhận, cam đoan, quả quyết.
  to protest one's innocence — cam đoan là vô tội
 2. Phản kháng, kháng nghị; biểu tình.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

protest nội động từ /ˈproʊ.ˌtɛst/

 1. (Thường + against) phản kháng, phản đối, kháng nghị; biểu tình.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]