qualify

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈkwɑː.lə.ˌfɑɪ/

Ngoại động từ[sửa]

qualify ngoại động từ /ˈkwɑː.lə.ˌfɑɪ/

 1. Cho là, gọi là; định tính chất, định phẩm chất.
  to qualify someone as an ace — cho ai là cừ, cho ai là cô địch
 2. Làm cho có đủ tư cách, làm cho có đủ khả năng, làm cho có đủ tiêu chuẩn; chuẩn bị đầy đủ điều kiện (để đảm nhiệm một chức vị gì... ).
  to be qualificed for a post — có đủ tư cách đảm nhiệm một chức vụ
  qualifying examination — kỳ thi sát hạch, kỳ thi tuyển lựa
 3. Hạn chế, dè dặt; làm nhẹ bớt.
  to qualify a statement — tuyên bố dè dặt
 4. Pha nước vào (rượu mạnh); (đùa cợt) pha vào rượu (nước lã).
 5. (Ngôn ngữ học) Hạn định.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

qualify nội động từ /ˈkwɑː.lə.ˌfɑɪ/

 1. (+ for) Có đủ tư cách, có đủ khả năng, có đủ tiêu chuẩn.
 2. Qua kỳ thi sát hạch, qua kỳ thi tuyển lựa, tuyên thệ (để đảm nhiệm chức vụ gì... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]