radical

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

radical

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈræ.dɪ.kəl/

Tính từ[sửa]

radical /ˈræ.dɪ.kəl/

 1. Gốc, căn bản.
  radical change — sự thay đổi căn bản
 2. (Chính trị) Cấp tiến.

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

radical /ˈræ.dɪ.kəl/

 1. (Triết học) Nguồn gốc căn bản; nguyên lý cơ bản.
 2. (Toán học) Căn thức, dấu căn ((cũng) radical sign).
  radical of an algebra — căn của một đại số
 3. (Hoá học) Gốc.
 4. (Chính trị) Người cấp tiến, đảng viên đảng Cấp tiến.
 5. (Ngôn ngữ học) Thán từ.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ʁa.di.kal/

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực radical
/ʁa.di.kal/
radicaux
/ʁa.di.kɔ/
Giống cái radicale
/ʁa.di.kal/
radicales
/ʁa.di.kal/

radical /ʁa.di.kal/

 1. (Thực vật học) (thuộc) rễ; từ rễ.
  Feuille radicale — lá mọc từ rễ
 2. (Ngôn ngữ học) (thuộc) thân từ.
  Voyelle radicale — nguyên âm thân từ
 3. Căn bản.
  Vice radical — thói xấu căn bản
 4. Triệt để.
  Changement radical — sự biến đổi triệt để
 5. (Chính trị) Cấp tiến.
  Député radical — nghị sĩ cấp tiến
 6. (Toán học) Đẳng phương.
  Axe radical — trục đẳng phương

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
radical
/ʁa.di.kal/
radical
/ʁa.di.kal/

radical /ʁa.di.kal/

 1. (Ngôn ngữ học) Thân từ.
 2. (Hóa học) Gốc.
  Radical ammonium — gốc amoni
 3. (Toán học) Dấu căn, căn thức.
 4. (Chính trị) Đảng viên đảng cấp tiến.

Tham khảo[sửa]