retrograde

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

retrograde + (retrogressive) /,retrou'gresiv/ /ˈrɛ.trə.ˌɡreɪd/

 1. Lùi lại, thụt lùi.
 2. Thoái hoá, suy đồi.
 3. (Thiên văn học) Đi ngược, đi nghịch hành (hành tinh).
 4. Ngược, nghịch.
  in retrograde order — theo thứ tự đảo ngược
 5. (Quân sự) Rút lui, rút chạy.

Danh từ[sửa]

retrograde /ˈrɛ.trə.ˌɡreɪd/

 1. (Từ hiếm,nghĩa hiếm) Người thoái hoá, người suy đồi, người lạc hậu.
 2. Khuynh hướng lạc hậu.

Nội động từ[sửa]

retrograde nội động từ /ˈrɛ.trə.ˌɡreɪd/

 1. Đi giật lùi, lùi lại.
 2. (Thiên văn học) Đi ngược, đi nghịch hành (hành tinh).
 3. Thoái hoá, suy đồi.
 4. (Quân sự) Rút lui, rút chạy.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]