schedule

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈskɛ.ˌdʒuːl/

Danh từ[sửa]

schedule /ˈskɛ.ˌdʒuːl/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Bản danh mục, bảng liệt kê; bản phụ lục.
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Bảng giờ giấc, biểu thời gian.
  schedule time — thì giờ đã định trong bảng giờ giấc
  on schedule — đúng ngày giờ đã định
 3. Thời hạn.
  three days ahead of schedule — trước thời hạn ba ngày
  to be behind schedule — chậm so với thời hạn, không đúng thời hạn

Ngoại động từ[sửa]

schedule ngoại động từ /ˈskɛ.ˌdʒuːl/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Kèm danh mục (vào một tư liệu... ); thêm phụ lục (vào một tài liệu... ).
 2. Ghi thành bảng giờ giấc, dự định vào bảng giờ giấc.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) dự định làm (cái gì) vào ngày giờ đã định.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)