sight

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈsɑɪt/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

sight /ˈsɑɪt/

 1. Sự nhìn, thị lực.
  long sight — tật viễn thị
  near sight — tật cận thị
  loss of sight — sự mù, sự loà
 2. Sự nhìn, sự trông; cách nhìn.
  to catch sight of somebody — nhìn thấy ai
  to translate at sight — nhìn và dịch ngay
  do what is right in your own sight — hãy làm điều anh cho làm phải
 3. Tầm nhìn.
  victory out of sight — lẫn mất
  to put something out of sight — giấu cất vật gì; lờ cái gì đi
  out of my sight! — cút đi cho rãnh mắt!, cút đi cho khuất mắt!
 4. Cảnh, cảnh tượng, cảnh đẹp; cuộc biểu diễn; sự trưng bày.
  these roses are a sight to see — những bông hồng này trông thật đẹp mắt
 5. (Thông tục) Số lượng nhiều.
  it will cost a sight of money — cái đó sẽ tốn khối tiền
 6. Sự ngắm; máy ngắm (ở súng... ).
  to take a careful sight before firing — ngắm cẩn thận trước khi bắn
  line of sight — đường ngắm

Từ dẫn xuất[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

sight ngoại động từ /ˈsɑɪt/

 1. Thấy, trông thấy, nhìn thấy.
 2. Quan sát, chiêm nghiệm, trắc nghiệm (hành tinh).
 3. Ngắm (súng).
 4. Lắp máy ngắm (vào súng... ).

Tham khảo[sửa]