sock

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈsɑːk/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

sock /ˈsɑːk/

 1. Bít tất ngắn cổ.
 2. Giày kịch (giày của diễn viên hài kịch thời xưa); (nghĩa bóng) hài kịch.
  the buskin and the sock — bi kịch và hài kịch
 3. Để lót (để vào trong giày cho ấm).

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

sock /ˈsɑːk/

 1. (Ngôn ngữ nhà trường) , (từ lóng) quà vặt.

Ngoại động từ[sửa]

sock ngoại động từ /ˈsɑːk/

 1. (Ngôn ngữ nhà trường) , (từ lóng) thết quà (ai); cho (ai cái gì).

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

sock /ˈsɑːk/

 1. (Từ lóng) Hay ăn quà vặt.
 2. (Từ lóng) Cái ném.
 3. Cái đấm, cái thụi, cái thoi.
  give him socks! — đấm cho hắn một trận!

Ngoại động từ[sửa]

sock ngoại động từ /ˈsɑːk/

 1. (Từ lóng) Ném (đá vào ai).
 2. Đấm, thụi, thoi.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Để, gửi.
  to sock all one's money in the bank — gửi hết tiền vào ngân hàng

Chia động từ[sửa]

Phó từ[sửa]

sock /ˈsɑːk/

 1. (Từ lóng) Trúng, đúng vào.
  to hit someone sock in the eye — đánh trúng vào mắt ai

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)