sujet

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực sujet
/sy.ʒɛ/
sujets
/sy.ʒɛ/
Giống cái sujette
/sy.ʒɛt/
sujettes
/sy.ʒɛt/

sujet /sy.ʒɛ/

 1. Phải chịu, không tránh khỏi.
  Tous les hommes sont sujets à la mort — tất cả mọi người đều không tránh khỏi chết
 2. Dễ bị, dễ mắc.
  Elle est sujette au mal de mer — chị ấy dễ bị say sóng
 3. (Từ cũ, nghĩa cũ) Phụ thuộc.
  Pays sujet — nước phụ thuộc
 4. (Từ cũ, nghĩa cũ) Phải phục tùng.
  Être sujet aux lois — phải phục tùng pháp luật
  sujet à caution — xem caution

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
sujet
/sy.ʒɛ/
sujets
/sy.ʒɛ/

sujet /sy.ʒɛ/

 1. Người thuộc quốc tịch (nào đó).
  Il est sujet vietnamien — ông ấy thuộc quốc tịch Việt Nam
 2. Bề tôi, thần dân.
  Les sujets de ce souverain — những thần dân của ông vua ấy
 3. Lý do, cớ; mầm.
  Une querelle sans sujet — một cuộc cãi nhau không lý do
  Sujet de se plaindre — có cớ để phàn nàn
 4. Đề, đề tài.
  Bien lire le sujet — đọc đề cho kỹ
  Un bon sujet de roman — một đề tài tiểu thuyết hay
 5. (Âm nhạc) Chủ đề.
 6. Đối tượng.
  Bon sujet pour des expériences — đối tượng tốt cho thí nghiệm
 7. Người, cá nhân.
  Bon sujet — người tốt
 8. (Tâm lý học) Chủ thể.
 9. (Ngôn ngữ học) Chủ ngữ.
  Une proposition sans sujet — một mệnh đề không có chủ ngữ
 10. (Thực vật học) Gốc ghép.
  au sujet de — về, về vấn đề
  Il est réprimandé au sujet de ses dépenses — nó bị mắng về vấn đề tiêu pha của nó

Tham khảo[sửa]