taint

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈteɪnt]

Danh từ[sửa]

taint /ˈteɪnt/

 1. Sự làm hư hỏng, sự làm đồi bại, sự làm bại hoại, sự làm suy đồi.
 2. Vết nhơ, vết bẩn, vết xấu, vết ô uế.
  the taint of sin — vết nhơ của tội lỗi, vết tội lỗi
 3. Dấu vết của bệnh di truyền; điều xấu di truyền; dấu hiệu của sự nhiễm bệnh.
  there was a taint of madness in the family — cả gia đình đều có máu điên
 4. Mùi hôi thối.
  meat free from taint — thịt chưa có mùi hôi thối, thịt còn tươi

Ngoại động từ[sửa]

taint ngoại động từ /ˈteɪnt/

 1. Làm hư hỏng, làm đồi bại, làm bại hoại.
  greed tainted his mind — lòng tham làm cho óc anh ta đồi bại hư hỏng
 2. Làm nhơ, làm ô uế, làm bẩn.
 3. Để thối, để ươn (đồ ăn... ).
  tainted meat — thịt ôi, thịt thối

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

taint nội động từ /ˈteɪnt/

 1. Hư hỏng, đồi bại, bại hoại.
 2. Thối, ươn, ôi (đồ ăn).
  fish taints quickly — cá mau ươn

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]