toán học

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

toán học là một môn thực tế tính toán cần sự chính xác tư duy tốt Người học toán thương khô khan hơn người học văn nên nữ không nên học toán