value

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈvæl.ˌjuː/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

value /ˈvæl.ˌjuː/

 1. Giá trị.
  of a great value — có giá trị lớn, quý
  of no value — không có giá trị
  to be of value — có giá trị
  to set a value on — đánh giá
  to set a low value on something — coi rẻ vật gì
  to set too much value on — đánh giá quá cao về
  the time value of money — giá trị thời gian của tiền tệ; thời giá của đồng tiền
 1. (Thương nghiệp) ; (tài chính) giá cả, giá.
  to lose value — mất giá, giảm giá
  fall in value — sự sụt giá
  commercial value — giá thị trường
  market value — thời giá, giá thị trường
  exchange value — giá trị trao đổi
  to get good value for one's money — mua được cái xứng với đồng tiền mình bỏ ra
 2. (Vật lý) Năng suất.
  calorific value — năng suất toả nhiệt
 3. (Văn học) Nghĩa, ý nghĩa.
  the poetic value of a word — ý nghĩa về mặt thơ của một từ
 4. (Sinh vật học) Bậc phân loại.
 5. (Số nhiều) Tiêu chuẩn.
  moral values — tiêu chuẩn đạo đức

Ngoại động từ[sửa]

value ngoại động từ /ˈvæl.ˌjuː/

 1. (Thương nghiệp) Định giá.
  to value goods — định giá hàng hoá
 2. Đánh giá.
 3. Trọng, chuộng, quý, coi trọng.
  to value one's reputation — coi trọng danh giá của mình
 4. Hãnh diện, vênh vang.
  to value oneself on one's knowledge — hãnh diện về kiến thức của mình

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]