whole

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Từ đồng âm[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Anh cổ hāl. Cùng gốc với tiếng Đức heiltiếng Hà Lan heel.

Tính từ[sửa]

whole (so sánh hơn more whole, so sánh nhất most whole) /ˈhoʊl/

 1. (Không so sánh được) Bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng.
  to escape with a whole skin — thoát khỏi mà bình an vô sự
  to come back whole — trở về bình an vô sự
 2. Đầy đủ, nguyên vẹn, nguyên chất, trọn vẹn, toàn bộ.
  my whole energy — toàn bộ nghị lực của tôi
  to swallow it whole — nuốt chửng
  the whole country — toàn quốc
  by three whole days — suốt cả ba ngày
 3. (Từ cổ, nghĩa cổ) Khỏe mạnh.

Thành ngữ[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Phó từ[sửa]

whole (không so sánh được) /ˈhoʊl/

 1. (Thông tục) Nguyên; hoàn toàn.
  I ate a fish whole — tôi ăn nguyên một con cá
  she came up with a whole new idea — chị nghĩ ra một khái niệm toàn là mới

Danh từ[sửa]

whole (số nhiều wholes) /ˈhoʊl/

 1. Toàn bộ, tất cả, toàn thể.
  the whole of my money — tất cả tiền của tôi
  I cannot tell you the whole [of it] — tôi không thể kể cho anh biết tất cả được
  as a whole — toàn bộ, tất cả, thành một khối; nói chung
  upon (on) the whole — tổng cộng, tính hết mọi lẽ, tổng quát
 2. (Toán học) Tổng.

Từ dẫn xuất[sửa]

toàn bộ

Tham khảo[sửa]