Bước tới nội dung

wrote

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Nội động từ[sửa]

wrote nội động từ wrote, (từ cổ,nghĩa cổ) writ; written, (từ cổ,nghĩa cổ) writ

 1. Viết.
  to write legibly — viết rõ
 2. Viết thư, giao dịch thư từ.
  to write to someone — viết thư cho người nào
 3. Viết văn, viết sách.
  to write for a living — sống bằng nghề viết sách
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Làm thư ký.

Ngoại động từ[sửa]

wrote ngoại động từ wrote, (từ cổ,nghĩa cổ) writ; written, (từ cổ,nghĩa cổ) writ

 1. Viết.
  to write a good hand — viết tốt, viết đẹp
 2. Viết, thảo ra, soạn.
  to write a novel — viết một tiểu thuyết
  to write an account — thảo một bản báo cáo
 3. Điền vào; viết vào.
  to write a form — điền vào một mẫu khai
 4. (Nghĩa bóng) Lộ ra.
  innocence is written on his face — sự vô tội lộ rõ trên nét mặt anh ta

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)