Bước tới nội dung

Ă

Từ điển mở Wiktionary

Chữ Latinh[sửa]

Ă U+0102, Ă
LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
Thành phần:A [U+0041] + ◌̆ [U+0306]
ā
[U+0101]
Latin Extended-A ă
[U+0103]

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ă

Tiếng Việt[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
Tra từ bắt đầu bởi
Ă

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
a˧˧a˧˥a˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
a˧˥a˧˥˧

Chữ cái[sửa]

Ă

 1. Chữ cái thứ 2 trong bảng chữ Quốc ngữ, ở dạng viết hoa, gọi là chữ "á"
  Ăn cháo đái bát

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ă

Tiếng Khmer[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ă

 1. Latinh hóa của , ở dạng viết hoa. Xem ă

Tiếng Mã Lai[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ă

 1. () Chữ cái thứ hai ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Latinh 1927 – 1972 của Mã Lai, từ năm 1972 thay bằng a.

Xem chữ viết thường ă.

Tiếng Mường[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ă

 1. Chữ cái thứ 2 trong bảng chữ cái tiếng Mường, ở dạng viết hoa
  BMMẮM

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ă

Tham khảo[sửa]

 1. Nguyễn Văn Khang (chủ biên), Bùi Chỉ, Hoàng Văn Hoành (2002) Từ điển Mường-Việt, Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, tr. 30
 2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình (08-09-2016), Quyết định về việc phê chuẩn bộ chữ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình, (please provide the title of the work)[1]

Tiếng Nguồn[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Mô tả[sửa]

Ă

 1. Chữ cái ở dạng viết hoa biểu thị nguyên âm ngắn /a/ trong tiếng Nguồn.
  ĐĂMNĂM

Tiếng Polabia[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Liên từ[sửa]

Ă

 1. .

Chữ cái[sửa]

Ă

 1. Chữ cái thứ 2 trong bảng chữ cái Polabia, ở dạng viết hoa

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ă

Tiếng Rumani[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ă

 1. Chữ cái thứ 2 trong bảng chữ cái Romania, ở dạng viết hoa

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ă