A

Từ điển mở Wiktionary

Chữ Latinh[sửa]


A U+0041, A
LATIN CAPITAL LETTER A
@
[U+0040]
Basic Latin B
[U+0042]
U+FF21, A
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER A

[U+FF20]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF22]

Từ nguyên[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái Latinh hiện đại cơ bản.

Xem thêm[sửa]

Ký tự[sửa]

A

 1. Đánh dấu mục đầu tiên trong một danh sách.
  A. Go to the store. B. Get some food. C. Return home. D. Eat.
  (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
 2. Một vật phẩm giả định hoặc người được chỉ định đầu tiên, thường là khi có nhiều hơn một.
  Person A had 5 apples, and person B...
  (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
 3. (máy tính) Mười, đặc biệt được sử dụng trong cơ số trên mười, chẳng hạn như hệ thập nhị phân, thập lục phân, nhị thập phân và v.v..
  Decimal 270 can be converted as duodecimal 1A6 or vigesimal DA.
  (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
  The variable was a byte with value A0, or 160 in decimal.
  (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
 4. Kích thước tiêu chuẩn của pin khô, lớn hơn một chút so với AA.[1]
 5. (ngôn ngữ học) Một ký tự đại diện cho nguyên âm mở.
 6. (finance) Đánh giá tín dụng trái phiếu dài hạn của Standard & Poor'sFitch Ratings, thể hiện trái phiếu thuộc loại trên trung bình với rủi ro vay nợ thấp..
 7. (clothing) Kích cỡ áo ngực.

Từ liên hệ[sửa]

Xem thêm[sửa]

 • (trước) 9, (tiếp) B

Ký tự[sửa]

A

 1. (hóa học, lỗi thời) Ký hiệu cho nguyên tố Argon, changed after 1956 to Ar.
 2. (hóa học, vật lí học) Ký hiệu cho mass number (nucleon number). Viết tắt của [[mul#|tiếng Anh atomic mass number]].
 3. (hình học) Diện tích.
  Đồng nghĩa: S
 4. (international standards) Một loại giấy phép phương tiện theo Công ước Viên về Giao thông đường bộ, đề cập đến mô tô.

Danh từ[sửa]

A

 1. (vật lí học, ISO) Ampere, một đơn vị của dòng điện.
 2. (di truyền học) Viết tắt 1 chữ cái IUPAC của adenine trong mã di truyền.
 3. (biochemistry) Ký hiệu 1 chữ cái IUPAC của alanine trong protein.
  Đồng nghĩa: Ala
 4. (âm nhạc) Alto.

Danh từ riêng[sửa]

A

 1. (vehicle-distinguishing signs) Áo.

Hình ảnh[sửa]

Xem thêm[sửa]

Các đại diện khác của A:

Đọc thêm[sửa]

 • A trên Wikipedia .

Tham khảo[sửa]

 1. Christine A. Lindberg (biên tập viên) (2002), “A”, The Oxford College Dictionary [Từ điển trường đại học Oxford], ấn bản 2, New York, N.Y.: Spark Publishing, →ISBN, tr. 1.

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Việt, được gọi là a.

Xem thêm[sửa]

Thán từ[sửa]

A!

 1. Xem a

Tiếng Ả Rập Síp[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Ả Rập Síp.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Aceh[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Aceh, được gọi là a.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Acheron[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Acheron.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Adzera[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Adzera.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Afar[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Afar, được gọi là a.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Afrikaans[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • (tên chữ cái): IPA(ghi chú): /ɑː/
 • (tập tin)

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Afrikaans.

Xem thêm[sửa]

Danh từ[sửa]

A (số nhiều A's, từ giảm nhẹ A'tjie)

 1. A.

Tiếng Ai Cập[sửa]

Latinh hóa[sửa]

A

 1. Dạng chuyển tự Manuel de Codage của .

Tiếng Albani[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA(ghi chú): /a/, /ɑ/

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa A, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Albani.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Alekano[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Alekano.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Aleut[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Aleut.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Amaimon[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Amaimon.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Amarasi[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Amarasi.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ambrak[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Ambrak.

Tiếng Anal[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Anal.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Angami[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái ba viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Angami.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Anh[sửa]

Chữ Runic (a, ansuz), nguồn cho các chữ cái Futhorc Anh-Saxon được thay thế bằng A

Từ nguyên[sửa]

Cách viết khác[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ in hoa, chữ in thường a, số nhiều As, hoặc A's)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Anh, được gọi là a.
  Apple starts with A.
  "Apple" bắt đầu bàng chữ A.

Từ dẫn xuất[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Xem thêm[sửa]

Ký tự số[sửa]

A (chữ in hoa, chữ in thường a)

 1. The ordinal number nhất, derived from this letter của bảng chữ cái tiếng Anh, được gọi là a viết bằng Chữ Latinh.
  Item A is "foods", item B is "drinks".
  Mục A là "đồ ăn", mục B là "đồ uống".

Ký tự[sửa]

A

 1. Một thứ hạng, thường là thứ hạng cao nhất, trên bất kỳ thang đo nào khác nhau gán các chữ cái.
  We assign each item inspected a rating from A through G, depending on various factors.
  Chúng tôi chỉ định xếp hạng cho từng mục được kiểm tra từ A đến G, tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau.
  In the UK, the highest social grade is Aupper middle class.
  Ở Vương quốc Anh, tầng lớp xã hội cao nhất là A - tầng lớp trung lưu thượng lưu.
  The only standard brassiere cup size smaller than the A cup is the AA cup.
  Kích thước cúp ngực tiêu chuẩn duy nhất nhỏ hơn cốc A là cốc AA.
 2. (giáo dục) Điểm bằng chữ cái cao nhất được chỉ định (không tính điểm cộng và điểm trừ).
  I was so happy to get an A on that test.
  Tôi rất vui mừng khi được một con điểm A trên bài thi đó.
 3. (âm nhạc) La (nốt nhạc).
  Orchestras traditionally tune to a concert A.
  Các dàn nhạc theo truyền thống điều chỉnh một nốt la trong buổi hòa nhạc.
 4. (y học) Nhóm máu A.
  My blood type is A negative.
  Nhóm máu của tôi là A âm
 5. (hóa học) Số khối.
 6. (logic) Một gợi ý khẳng định phổ quát.[1]
 7. (thuộc lịch sử) Viết tắt của [[en#|adulterer, adulteress]] được sử dụng như một thương hiệu của con người.
  • 1966 tháng 7 30, Ralph McGill, “Today's students aim for humanistic values”, Latrobe Bulletin, Latrobe, Pennsylvania, tr. 6:
   Hester Prynne, the historical character in The Scarlet Letter, was exposed and convicted by neighborhood gossip. [...] Gossip continues to brand some young ladies in small towns with this symbolic letter, but in our larger cities one rarely sees young ladies branded with an "A".
   (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
 8. Alen trội.
 9. (chủ yếu là Mỹ) Dạng viết khác của A.M. (ante meridiem) hoặc AM

Từ dẫn xuất[sửa]

Danh từ[sửa]

A

 1. Át. (kể cả trong các trò chơi bài).
 2. Mẫu Anh.
 3. Trưởng thành; như được sử dụng trong đánh giá phim.
 4. Ampere kế.
 5. (vật lí học) Angstrom.
 6. Đáp án.
 7. (thể thao) Một sự hỗ trợ.
 8. (tính dục) Vô tính.
 9. (Anh, London) Lỗ đít.
 10. (weaponry) Nguyên tử.
  A-bomb

Đồng nghĩa[sửa]

 • (vật lý học, angstrom): Å

Tính từ[sửa]

A

 1. (weaponry) Thuộc nguyên tử.

Từ dẫn xuất[sửa]

 • (vũ khí, nguyên tử): A-bomb

Tham khảo[sửa]

 1. Lesley Brown (tổng biên tập); William R. Trumble và Angus Stevenson (nhóm biên tập viên) (2002), “A”, The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, ấn bản 5, Oxford; New York, N.Y.: Oxford University Press, →ISBN, tr. 1.

Đọc thêm[sửa]

Tiếng Ankave[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Ankave.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Anuki[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Anuki.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Araki[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Araki.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Aromania[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Aromania, được gọi là a.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ashéninka Pajonal[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Ashéninka Pajonal.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Assiniboine[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Assiniboine.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Atsahuaca[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Atsahuaca.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Auhelawa[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Auhelawa.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Avokaya[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Avokaya.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Awara[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Awara.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Azerbaijan[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Azerbaijan.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Balanta-Kentohe[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Balanta-Kentohe.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Barai[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Barai.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bari[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Bari.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Basque[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Basque, được gọi là a.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bayern[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Bayern.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Beja[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Beja.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bemba[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Bemba.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Blagar[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Blagar.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bilen[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Blin.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bổ trợ Quốc tế[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Bổ trợ Quốc tế.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Brahui[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái ba mươi hai viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Brahui.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Breton[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Breton, được gọi là a.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Busa[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Busa.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Catalan[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Catalan.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ch'orti'[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Ch'orti'.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Chachi[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Chachi.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Chamorro[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái hai viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Chamorro.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Chechen[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a, chữ Kirin А)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Chechen.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Cheyenne[sửa]


Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Cheyenne.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Chiwere[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Chiwere.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Choctaw[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Choctaw.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Cofán[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Cofán.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Comanche[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Comanche.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Comox[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Comox.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Corse[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Corse, được gọi là a.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Dagbani[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Dagbani.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Đan Mạch[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Cách viết khác[sửa]

danh từ

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Đan Mạch.

Xem thêm[sửa]

chữ cái

Danh từ[sửa]

A gt (số ít xác định A'et, số nhiều xác định A'er)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Đan Mạch.

Biến tố[sửa]

Tiếng Dinka[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Dinka.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Domari[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái hai viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Domari.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Duun[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Duun.

Đọc thêm[sửa]

Tiếng Đức[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Đức.

Xem thêm[sửa]

Danh từ[sửa]

A gt (mạnh, sở hữu cách A hoặc As, số nhiều A hoặc As)

 1. A
  Von A bis Z.Từ A đến Z.
  Wer A sagt, muss auch B sagen.Người nói A cũng phải nói B.

Biến cách[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Danh từ[sửa]

A

 1. Viết tắt của A-Dur
 2. Viết tắt của Ampere
 3. Viết tắt của Autobahn
 4. Dạng thay thế của Å (ký hiệu Ångström)

Tham khảo[sửa]

 • A”. Từ điển Duden online
 • A”. Từ điển Duden online
 • A”. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache

Tiếng Đức Alemanni[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Alemannic German.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Esan[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Esan.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Estonia[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Estonia, được gọi là aa.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ewe[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Ewe, được gọi là a.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Faroe[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Faroe.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Fe'fe'[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Fe'fe'.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Fiji[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Fiji.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Fon[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Fon.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Franken Trung[sửa]

Từ nguyên[sửa]

 • /a/ là từ tiếng Đức trung đại cao địa a trong nhiều âm tiết đóng.
 • /aː/ là từ a trước cụm chắc chắn, trong hầu hết các phương ngữ cũng có âm tiết mở; trong tiếng Franken Moselle Nam từ ou.

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Một chữ cái trong bảng chữ cái dựa trên tiếng Đức của các ngôn ngữ Franken Trung.
 2. Một chữ cái trong bảng chữ cái dựa trên tiếng Hà Lan của các ngôn ngữ Franken Trung.

Ghi chú sử dụng[sửa]

Tiếng Friuli[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (hoa, thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Friuli.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Fula[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Fula, được gọi là a.

Ghi chú sử dụng[sửa]

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ga[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Ga.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Gagauz[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Gagauz.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Galicia[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Galicia.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Gia Rai[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Gia Rai.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Gikuyu[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Gikuyu.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Gimi (Goroka)[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Gimi (Goroka).

Xem thêm[sửa]

Tiếng Greenland[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Greenland.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Hà Lan[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Hà Lan.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Haida[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Haida.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Halkomelem[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái ba mươi bảy viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Halkomelem.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Hausa[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Hausa. đứng trước B.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Hawaii[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Hawaii.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Hungary[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • (chữ cái hoặc ngữ âm): IPA(ghi chú): [ˈɒː][1]
 • (nhận dạng hoặc nốt nhạc): IPA(ghi chú): [ˈaː] (trong tên của âm giai trưởng; xem thêm a)

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Hungary, được gọi là a.


Từ dẫn xuất[sửa]

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Hunsrik[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Hunsrik.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Hupa[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Hupa.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Iceland[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Iceland.

Danh từ[sửa]

A gt

 1. Viết tắt của austur

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ido[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Ido.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Igbo[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Igbo.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Indonesia[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Indonesia.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ingria[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Ingria, được gọi là a.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Inupiaq[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Inupiaq.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ireland[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Ireland.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Juǀ'hoan[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái chín mươi sáu viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Juǀ'hoan.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kabyle[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Kabyle.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kaingang[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Kaingang.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kakabai[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Kakabai.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kalo Phần Lan[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Kalo Phần Lan.[1]

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Kimmo Granqvist (2011), Aakkoset, Lyhyt Suomen romanikielen kielioppi [Ngữ pháp tiếng Digan Phần Lan ngắn gọn]‎[1] (bằng tiếng Phần Lan), Kotimaisten kielten keskus, →ISBN, →ISSN, truy cập February 6, 2022, tr. 1-2

Tiếng Kanuri[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Kanuri.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Karakalpak[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Karakalpak, được gọi là a.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Karelia[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Karelian.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kari'na[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Một chữ cái viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Kari'na.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kashaya[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Kashaya.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kaszëb[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Bản mẫu:csb-ety-letter

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Kaszëb, được gọi là A.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kawésqar[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Kawésqar.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Khakas[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Khakas.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kiribati[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Kiribati.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kobon[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Kobon.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Krio[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Krio.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Kwak'wala[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Kwak'wala.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Mường[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Mường.

Xem thêm[sửa]

Xem Bản mẫu:list:Latin script letters/mtq.

Tham khảo[sửa]

 • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội

Tiếng Övdal[sửa]

Cách viết khác[sửa]

 • , (chữ Runic Dalecarlia)

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Elfdalian.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Pháp.

Từ dẫn xuất[sửa]

Xem thêm[sửa]

Tiếng Phần Lan[sửa]

Từ nguyên[sửa]

Bảng chữ cái Phần Lan viết bằng chữ Latinh được dựa trên bảng chữ cái Thụy Điển, Đức và Latinh, và sử dụng lần đầu tiên vào giữa thế kỉ 16. Không có chữ viết cổ rõ ràng. Xem bài viết Wikipedia về tiếng Phần Lan để biết thêm thông tin, và A để biết thông tin về sự phát triển của chữ cái này.

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Phần Lan, được gọi là aa.

Xem thêm[sửa]

Danh từ[sửa]

A

 1. Viết tắt của fi
 2. Bản mẫu:alt case form of

Ký tự[sửa]

A

 1. (ngôn ngữ học) Nguyên âm a /ɑ/ hoặc ä /æ/, tùy thuộc vào sự hài hòa nguyên âm.

Ghi chú sử dụng[sửa]

Được sử dụng trong các mô tả ngôn ngữ học bằng tiếng Phần Lan. Ví dụ như một ngữ pháp tiếng Phần Lan có thể dùng -mA để đề cập đến hậu tố -ma (v.d. osuma) hoặc -mä (v.d. elämä).

Quốc tế ngữ[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái Quốc tế ngữ, được gọi là a.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Sami Inari[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Sami Inari.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Séc[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. A (chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Séc)

Xem thêm[sửa]

Tiếng Tatar Crưm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Tatar Crưm.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Trung Quốc[sửa]

Từ nguyên[sửa]

 • (động từ): Từ phím tắt trong nhiều trò chơi điện tử gắn liền với lệnh "tấn công".
 • (tính từ): Viết tắt chữ cái đầu của tiếng Anh available.
 • (danh từ): Từ chữ A của mẫu bài chơi tiếng Anh. Có nhiều tên khác nhau cho biểu tượng này trong ngôn ngữ nói.
Tiếng Quan thoại jiān
Từ (“đỉnh”), bởi vì chữ A có đầu hướng lên trên
Tiếng Quảng Đông jin1
Dạng cắt từ của 煙士 (jin1 si6-2) < tiếng Anh ace.

Cách phát âm[sửa]

động từ
tính từ
danh từ
chữ cái (1)
chữ cái (2)

Động từ[sửa]

Bản mẫu:zh-verb

 1. (lóng, từ mới) Tấn công.
 2. (lóng, từ mới) Theo đuổi tình cảm.

Tính từ[sửa]

A

 1. (Quảng Châu Hồng Kông, lóng) Độc thân, sẵn sàng cho một mối quan hệ.

Từ dẫn xuất[sửa]

Danh từ[sửa]

A

 1. (trò chơi bài) Át. (Loại từ: ; )

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái Latinh
 2. Chữ cái đầu tiên dùng trong Bính âm.

Ghi chú sử dụng[sửa]

 • Cách phát âm trên chỉ được sử dụng khi đề cập đến các chữ cái trong bính âm. Chúng không được sử dụng trong ngữ cảnh khác (chẳng hạn như tiếng Anh).

Đồng nghĩa[sửa]

Xem thêm[sửa]

động từ

Tiếng Uzbek[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Uzbek.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Xhosa[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Xhosa.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ý[sửa]

Wikipedia tiếng Ý có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Ý, được gọi là a.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Zulu[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. Chữ cái nhất viết bằng Chữ Latinh của bảng chữ cái tiếng Zulu.

Xem thêm[sửa]