A

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chữ Latinh[sửa]


A U+0041, A
LATIN CAPITAL LETTER A
@
[U+0040]
Basic Latin B
[U+0042]

Từ nguyên[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. Chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái Latinh hiện đại cơ bản.

Xem thêm[sửa]

Ký tự[sửa]

A Must specify whether this is a lemma or nonlemma, or add POS to head-lite template

 1. Đánh dấu mục đầu tiên trong một danh sách.
  A. Go to the store. B. Get some food. C. Return home. D. Eat.
  (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
 2. Một vật phẩm giả định hoặc người được chỉ định đầu tiên, thường là khi có nhiều hơn một.
  Person A had 5 apples, and person B...
  (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
 3. (máy tính) Mười, đặc biệt được sử dụng trong cơ số trên mười, chẳng hạn như hệ thập nhị phân, thập lục phân, nhị thập phân và v.v..
  Decimal 270 can be converted as duodecimal 1A6 or vigesimal DA.
  (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
  The variable was a byte with value A0, or 160 in decimal.
  (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
 4. Kích thước tiêu chuẩn của pin khô, lớn hơn một chút so với AA.[1]
 5. (ngôn ngữ học) Một ký tự đại diện cho nguyên âm mở.
 6. Bản mẫu:bond credit rating
 7. (clothing) Kích cỡ áo ngực.

Từ liên hệ[sửa]

Xem thêm[sửa]

 • (previous) 9, (next) B

Ký tự[sửa]

A Must specify whether this is a lemma or nonlemma, or add POS to head-lite template

 1. (hóa học, lỗi thời) Ký hiệu cho nguyên tố Argon, changed after 1956 to Ar.
 2. (hóa học, vật lí học) Ký hiệu cho mass number (“nucleon number”). Viết tắt của [[mul#|tiếng Anh atomic mass number]].
 3. (hình học) Diện tích.
  Đồng nghĩa: S
 4. (international standards) Một loại giấy phép phương tiện theo Công ước Viên về Giao thông đường bộ, đề cập đến mô tô.

Danh từ[sửa]

A Must specify whether this is a lemma or nonlemma, or add POS to head-lite template

 1. (vật lí học, ISO) Ampere, một đơn vị của dòng điện.
 2. (di truyền học) Viết tắt 1 chữ cái IUPAC của adenine trong mã di truyền.
 3. (biochemistry) Ký hiệu 1 chữ cái IUPAC của alanine trong protein.
  Đồng nghĩa: Ala
 4. (âm nhạc) Alto.

Danh từ riêng[sửa]

A Must specify whether this is a lemma or nonlemma, or add POS to head-lite template

 1. (vehicle-distinguishing signs) Áo.

Hình ảnh[sửa]

Xem thêm[sửa]

Các đại diện khác của A:

Đọc thêm[sửa]

 • A trên Wikipedia tiếng Việt.

Tham khảo[sửa]

 1. Christine A. Lindberg, chủ biên (2002), “A”, The Oxford College Dictionary [Từ điển trường đại học Oxford], ấn bản 2, New York, N.Y.: Spark Publishing, →ISBN, tr. 1.

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Việt, được gọi là a và được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Thán từ[sửa]

A! Must specify whether this is a lemma or nonlemma, or add POS to head-lite template

 1. Xem a

Tiếng Aceh[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Aceh, được gọi là a và được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Acheron[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Acheron, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Adzera[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Adzera, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Afar[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Afar, được gọi là a và được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Afrikaans[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • (tên chữ cái): IPA(ghi chú): /ɑː/
 • (tập tin)

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Afrikaans, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Danh từ[sửa]

A (số nhiều A's, từ giảm nhẹ A'tjie)

 1. A.

Tiếng Albani[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA(ghi chú): /a/, /ɑ/

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa A, chữ thường a)

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Albani, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Alekano[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Alekano, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Aleut[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ thường a)

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Aleut, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Amaimon[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Amaimon, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Amarasi[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Amarasi, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ambrak[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Ambrak, được viết bằng chữ Latinh.

Tiếng Anal[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Anal, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Angami[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái thứ 3 của bảng chữ cái tiếng Angami, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Anh[sửa]

Chữ Runic (a, ansuz), nguồn cho các chữ cái Futhorc Anh-Saxon được thay thế bằng A

Từ nguyên[sửa]

Cách viết khác[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ in hoa, chữ in thường a, số nhiều As, hoặc A's)

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Anh, được gọi là a và được viết bằng chữ Latinh.
  Apple starts with A.

Từ dẫn xuất[sửa]

Từ liên hệ[sửa]

Xem thêm[sửa]

Ký tự số[sửa]

A (chữ in hoa, chữ in thường a)

 1. The ordinal number đầu tiên, derived from this letter of the tiếng Anh alphabet, called a and written in the Latin script.
  Item A is "foods", item B is "drinks".

Ký tự[sửa]

A

 1. Một thứ hạng, thường là thứ hạng cao nhất, trên bất kỳ thang đo nào khác nhau gán các chữ cái.
  We assign each item inspected a rating from A through G, depending on various factors.
  In the UK, the highest social grade is Aupper middle class.
  The only standard brassiere cup size smaller than the A cup is the AA cup.
 2. (giáo dục) Điểm bằng chữ cái cao nhất được chỉ định (không tính điểm cộng và điểm trừ).
  I was so happy to get an A on that test.
 3. (âm nhạc) La (nốt nhạc).
  Orchestras traditionally tune to a concert A.
 4. (y học) Nhóm máu A.
  My blood type is A negative.
 5. (hóa học) Số khối.
 6. (logic) Một gợi ý khẳng định phổ quát.[1]
 7. (thuộc lịch sử) Viết tắt của [[en#|adulterer, adulteress]] được sử dụng như một thương hiệu của con người.
  • 1966 tháng 7 30, Ralph McGill, “Today's students aim for humanistic values”, trong Latrobe Bulletin, Latrobe, Pennsylvania, tr. 6:
   Hester Prynne, the historical character in The Scarlet Letter, was exposed and convicted by neighborhood gossip. [...] Gossip continues to brand some young ladies in small towns with this symbolic letter, but in our larger cities one rarely sees young ladies branded with an "A".
   (vui lòng thêm bản dịch tiếng Việt cho phần này)
 8. Alen trội.
 9. (chủ yếu là Mỹ) Cách viết khác của A.M. (ante meridiem) hoặc AM

Từ dẫn xuất[sửa]

Danh từ[sửa]

A Must specify whether this is a lemma or nonlemma, or add POS to head-lite template

 1. Át. (kể cả trong các trò chơi bài).
 2. Mẫu Anh.
 3. Trưởng thành; như được sử dụng trong đánh giá phim.
 4. Ampere kế.
 5. (vật lí học) Angstrom.
 6. Đáp án.
 7. (thể thao) Một sự hỗ trợ.
 8. (sexuality) Vô tính.
 9. (UK, London) Lỗ đít.
 10. (weaponry) Nguyên tử.
  A-bomb

Đồng nghĩa[sửa]

 • (physics, angstrom): Å

Tính từ[sửa]

A Must specify whether this is a lemma or nonlemma, or add POS to head-lite template

 1. (weaponry) Thuộc nguyên tử.

Từ dẫn xuất[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Lesley Brown (tổng biên tập); William R. Trumble và Angus Stevenson, editors (2002), “A”, The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, ấn bản 5, Oxford; New York, N.Y.: Oxford University Press, →ISBN, tr. 1.

Đọc thêm[sửa]

Tiếng Ankave[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Ankave, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Anuki[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Anuki, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Araki[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Araki, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Aromania[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Aromania, được gọi là a và được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ashéninka Pajonal[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Ashéninka Pajonal, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Assiniboine[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Assiniboine, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Atsahuaca[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Atsahuaca, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Auhelawa[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Auhelawa, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Avokaya[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Avokaya, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Awara[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Awara, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Azerbaijan[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Azerbaijan, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Balanta-Kentohe[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Balanta-Kentohe, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Barai[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Barai, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bari[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Bari, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Basque[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

A (chữ hoa, chữ thường a)

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Basque, được gọi là a và được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bayern[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Bayern, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Beja[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Beja, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bemba[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Bemba, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Blagar[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Blagar, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bilen[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Bilen, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Brahui[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái thứ 32 của bảng chữ cái tiếng Brahui, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Breton[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Breton, được gọi là a và được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Busa[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Busa, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Đức Alemanni[sửa]

Chữ cái[sửa]

A

 1. chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Đức Alemanni, được viết bằng chữ Latinh.

Xem thêm[sửa]