breeze

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

breeze /ˈbriz/

  1. Ruồi trâu.

Danh từ[sửa]

breeze /ˈbriz/

  1. Than cám.

Danh từ[sửa]

breeze /ˈbriz/

  1. Gió nhẹ.
  2. (Địa lý,địa chất) Gió brizơ.
  3. (Từ lóng) Sự cãi cọ.
  4. (Từ lóng) Sự nổi cáu.

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

breeze nội động từ /ˈbriz/

  1. Thổi nhẹ.
  2. (Từ lóng) Đi lướt qua, chạy lướt qua (như gió).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)