camp

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

camp

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

camp /ˈkæmp/

 1. Trại, chỗ cắm trại, hạ trại.
 2. (Quân sự) Chỗ đóng quân, chỗ đóng trại.
 3. Đời sông quân đội.
 4. Phe phái.
  to belong to different political camps — thuộc các phái chính trị khác nhau
  the socialist camp — phe xã hội chủ nghĩa
  in the same camp — cùng một phe
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Lều nhỏ (trong rừng).

Động từ[sửa]

camp /ˈkæmp/

 1. Đóng trại, cắm trại, hạ trại.
  to go camping — đi cắm trại

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
camp
/kɑ̃/
camps
/kɑ̃/

camp /kɑ̃/

 1. Doanh trại; trại.
  Camp de concentration — trại tập trung
  Le camp se révolta — cả doanh trại nổi dậy
  Feux de camp — lửa trại
 2. Phe.
  Partagés en deux camps — chia làm hai phe
  aide de camp — (từ cũ, nghĩa cũ) sĩ quan tùy tùng
  en camp volant — tạm bợ, không thật ổn định
  ficher le camp — (thân mật) xem ficher
  foutre le camp — xem foutre
  lever le camp — đi khỏi
  camp retranché — cứ điểm phòng ngự

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)