claim

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈkleɪm/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

claim (số nhiều claims)

 1. Sự cho là.
 2. Quyền đòi hỏi, quyền yêu sách.
  to have a claim to something — có quyền yêu sách cái gì
 3. Sự đòi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu.
  to put in a claim for damages — đòi bồi thường thiệt hại
  to set up (make, lay) a claim to — đòi, yêu sách
 4. Tiền đòi lại.
 5. Vật yêu sách; điều yêu sách.
 6. (Hoa Kỳ Mỹ, Úc Úc) Quyền khai thác mỏ.
 7. (Hoa Kỳ Mỹ) Luận điệu; lời xác nhận.

Ngoại động từ[sửa]

claim ngoại động từ /ˈkleɪm/

 1. Đòi, yêu sách; thỉnh cầu.
  every citizen may claim the protection of the law — tất cả mọi công dân đều có thể yêu cầu pháp luật bảo vệ
  to claim back sommething from somebody — yêu cầu ai trả lại cái gì
 2. Đòi hỏi, bắt phải, đáng để.
  there are serveral matters that claim my attention — có một số việc đòi hỏi tôi phải chú ý
 3. Nhận, khai là, cho là, tự cho là.
  does anyone claim this umbrella? — có ai nhận chiếc ô này không?
  he claimed to be the best football player in the school — nó cho mình là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất của trường
 4. làm cho mất mạng
  The economic crisis is claiming another victim: world trade — (nghĩa đen) Cuộc khủng hoảng kinh tế đã đòi mạng thêm một nạn nhân nữa: thương mại toàn cầu / Cuộc khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng tiêu cực đến một khía cạnh nữa: thương mại toàn cầu

Thành ngữ[sửa]

 1. claim credit or claim responsibility or claim victory, etc.: nói là cái gì đó là của mình, đặc biệt là quyền.
  I can't claim all the credit for our success. — Tôi không thể dành hết mọi lời khen ngợi cho thành công của chúng ta.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]