dig

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

dig /ˈdɪɡ/

 1. Sự đào, sự bới, sự xới, sự cuốc (đất).
 2. Sự thúc; thúc.
  to give someone a dig in the ribs — thúc vào sườn ai
 3. Sự chỉ trích cay độc.
  a dig at someone — sự chỉ trích ai cay độc
 4. (Khảo cổ học) (thông tục) sự khai quật.
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) sinh viên học gạo.

Ngoại động từ[sửa]

dig ngoại động từ dug /ˈdɪɡ/

 1. Đào bới, xới, cuốc (đất... ).
  to dig a hole — đào một cái lỗ
  to dig potatoes — bới khoai
 2. Thúc, ấn sâu, thọc sâu.
  to dig a stick into the sand — ấn sâu cái gậy xuống cát
  to dig somebody in the ribs — thúc vào sườn ai
 3. Moi ra, tìm ra.
  to dig the truth out of somebody — moi sự thật ở ai
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) chú ý tới.
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) hiểu .

Nội động từ[sửa]

dig nội động từ /ˈdɪɡ/

 1. Đào bới, xới, cuốc.
  to dig for gold — đào tìm vàng
 2. (Thường + into), for moi móc, tìm tòi, nghiên cứu.
  to dig for information — moi móc tin tức
  to dig into an author — nghiên cứu tìm tòi ở một tác giả
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) học gạo.

Thành ngữ[sửa]

 • to dig down: Đào (chân tường... ) cho đổ xuống.
 • to dig for: Moi móc, tìm tòi.
 • to dig from: Đào lên, moi lên.
 • to dig in (into):
  1. Thúc, ấn sâu, thọc (cái thúc ngựa, đầu mũi kiếm... ).
  2. Chôn vùi.
   to dig oneself in — ẩn mình (bằng cách đào hầm trú ẩn...)
 • to dig out:
  1. Đào ra, moi ra, khai quật; tìm ra.
   to dig out a secret — moi ra được một điều bí mật
 • to dig up:
  1. Xới (đất); đào lên, bới lên (khoai... ).
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) nhận, lĩnh (tiền).
 • to dig a pit for someone: Xem Pit

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)